Сандвич панелите са иновативна конструкция, която е приложима в строителството и осигурява надеждност и комфорт в крайния резултат. Те са съставени от два слоя поцинкована стомана, между която има материал с изолационен ефект, какъвто могат да бъдат минералната вата, пенополиуретан, както и дори стиропор.

Монтажът на сандвич панелите изисква не само натрупан опит, но и умения, тъй като услугата трябва да бъде извършена перфектно, за да има ефект от материала.

Предимства на Metal Works в монтажа на сандвич панели

Служителите на фирмата за ковано желязо MetalWorks.bg са надлежно обучени и притежават необходимия опит, за да имат възможността да изпълнят коректно поставената задача във връзка с монтажа на панелите.

Самия монтаж започва с ясна оперативка и дискусия за последващите стъпки в монтирането на компонентите. Изключително внимателно се разделят панелите от стека, с който пристигат, за да не се увредят още в самото начало.

При пренасянето им до бъдещото им местоположение се внимава изключително много да не се допуска огъване или удар, защото това би нарушило цялостта и конструкционната здрави на елемента.

Неминуемо се налага някой панел да бъде срязан, за да бъде поставен на точно определено местоположение. Панелите се очертават ясно и се разрязват, поставени в хоризонтално положение.

Използва се защитно фолио, за да се постигне максимална сигурност и безопасност. Обикновено това фолио се продава заедно със сандвич панелите.

Тъй като обикновено монтажът на сандвич панелите се прави с цел изграждане на покриви и подобни конструкции на голяма височина, желателно е да бъде съобразена преобладаващата посока на вятъра в посоченото местоположение.

В случай че монтажът се извършва срещу вятъра, има голяма вероятност да се получат нежелани дефекти или значително да се намали експлоатационния срок на панелите.

Съвет от специалиста

Не се опитвайте сами да монтирате сандвич панелите, тъй като има редица особености и изисквания, за да се постигне нужния резултат, и за да се радвате на дългосрочна и правилна употреба на тази конструкция!

Имате нужда от професионална помощ?
Свържете се с нас още днес и ние ще изработим вашият продукт от ковано желязо.