Права и условия за ползване

Общите условия служат за уреждане на взаимоотношенията между MetalWorks.bg и клиенти на фирмата.

1. Дефиниция

1.1 Клиент – юридическо или физическо лице, което използва услугата по производство на метални продукти и елементи от ковано желязо, която нашата фирма му предлага.

1.2 Сайт и страници – благодарение на интернет страницата всеки един клиент на фирмата има възможността да получава информация, относно продуктите и услугите, които ние от MetalWorks.bg предлагаме.

2. Общи условия

2.1 Права и задълженията на изпълнителя

А) Основно задължение на изпълняващото лице е да си свърши коректно, поетия от него ангажимент, така, както е описано в страниците с услугите.

Б) Основно задължение на изпълнителя е да демонстрира коректност, като спазва предварително уговорения срок за поетия от него ангажимент.

В) В зависимост от това каква е тарифата, то изпълнителят притежава правото да получи възнаграждение от клиента.

2.2 Права и задължения на клиента и/или потребителя

А) Съгласие с Общите условия.

Б) Осигуряване на необходимата информация за изпълнението на ангажимента.

В) Предварително уточняване на дизайн и време на изработка или извършване на желаната услуга от изпълнителя.

Г) В случай на желание за направа на рекламация, то тя задължително трябва да бъде в присъствието на член от екипа на MetalWorks.bg и непосредствено след изпълнението на поетия ангажимент.

Д) Заплащане на услугата, извършвана от специалистите на MetalWorks.bg.